Loading...

Hummelstads historia

Hummelstad har en stolt historia som knutpunkt och handelsplats där Långsjön hade en viktig roll som transportled. En viktig insats för att dokumentera Hummelstads historia gjordes av en studiecirkel i början av 1990-talet, där en grupp äldre män i byn samlades för att nedteckna historier och fakta om samhällets utveckling grundad på information och handlingar från många olika håll. Allt material har funnits samlat i ett dokumentskåp i Fritidsgården.

Under år 2015 påbörjades arbetet med att ta vara på den historiska dokumentation som fanns i Fritidsgården. Pärmar fyllda med maskinskrivna A4-sidor och bilder i olika former och varianter har digitaliserats och sammanställts för att kunna presenteras i mer lättläst form på vår nya hemsida. Vi hoppas att många ska finna det intressant att lära sig lite mer om Hummelstad och de människor som levt och verkat här genom åren.I arbetet har också ingått att med bilder dokumentera alla hus i Hummelstad.

På den här sidan hittar ni allt detta material. Här finns också tidningsklipp och bilder på torpstugor för att ta några exempel. En del finns kvar att göra med digitaliseringen, och mer kommer att fyllas på efterhand.

Hummelstad – en vacker plats

Hummelstad ligger vackert beläget mellan sjöarna Långsjön och Kogaren, och jämte gamla vägen mellan Västervik och Vimmerby. Vägen är från början en gammal landsväg från 1500-talet.

Hummelstad var förr ett ganska blomstrande litet samhälle. Hör fanns poststation, mejeri, telefonväxel, en badanläggning, skola, tegelbruk, vägstation, sågverk, skomakeri, möbelsnickare, bilverkstad, taxirörelse, cykel- och mopedförsäljning, åkeri, krog, bensinmack, stenhuggeri. Det fanns två affärer, en på varje sida om bron. Den ena kallades av alla för ”Fredrik W:s”. På andra sidan bron, mot Vimmerby, fanns en Konsumbutik.

Från Hummelstad skeppades det även timmer med ångbåten Undine till Ankarsrum. Allt detta, precis som skolan, är nu bara ett minne blott.

Uppe på kullen mitt emot vägen mot Ankarsrum ligger Hummelstads två gamla skolbyggnader. I den stora, gula byggnaden fanns en skolsal, där gick klass 3-4 och där bodde också läraren. I lilla byggnaden, den röda, gick klass 1 och 2. Där finns tre rum och ett kök. När det var skola här så var det stora rummet matsal och i ett av de små rummen gick skolbarnen. Det andra rummet i byggnaden användes som slöjdsal. Skolverksamheten lades ner 1963 och nu är stora skolan såld som bostad och i lilla skolan är det nu Fritidsgård.

Från Fritidsgården utgår två vandringsleder, den gula och den blå leden. De är ca 2,5 km långa. Om man går Hummelstadleden, den gula, som går från Fritidsgården och mot Nyckelberget, så kommer man till ett par gravrösen från 500-talet. Historien säger att här ligger hunnerkungen Humble begraven tillsammans med svärsonen. Enligt byalaget så är det kung Humble som gett namn till Hummelstad.

Hummelstad har alltid haft ett starkt föreningsliv. Förutom byalaget, scoutrörelsen, skytteföreningen, ridklubben i Frösvi, Hummelstad Jaktlag som alla finns kvar, så har här funnits Röda Korsrote, PRO, Nykterhetsrörelsen Logen, Socialdemokratiska Kvinnoklubben, och en stor Idrottsförening. Här spelades fotboll på Kogaråsen och det fanns en mycket fin festplats i Frösvi där idrottsföreningen anordnade midsommarfirande under många härliga år. Där kunde man spela på chokladhjul, kasta pil, köpa lotter, godis, korv och givetvis fika. Man svängde också sina lurviga på dansbanan till bl a Leif Bloms orkester. Hummelstad IF gick år 1972 in i Blackstad IF.

Båttrafiken och Företagen

baten-undine-vid-lastplatsen-i-ankarsrum

( Klicka på bilden för mer information )